Disclaimer Wisdom Events Community

Deze disclaimer bevat de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van de Wisdom Events Community-website en alle bijbehorende diensten. Door gebruik te maken van onze website en deel te nemen aan onze evenementen, stemt u in met de volgende voorwaarden:

  1. Algemeen: Wisdom Events Community is een online platform dat evenementen gerelateerde informatie, discussies en interacties faciliteert. De standpunten en meningen die worden geuit door individuele gebruikers vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van Wisdom Events Community als geheel.
  2. Informatie en Advies: Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud op onze website volledig accuraat, betrouwbaar of up-to-date is. Eventuele acties die u onderneemt op basis van de verstrekte informatie zijn volledig op eigen risico.
  3. Aansprakelijkheid: Wisdom Events Community aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, letsel of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van onze website, deelname aan evenementen of vertrouwen op de verstrekte informatie. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie voordat ze actie ondernemen.
  4. Externe Links: Onze website kan links bevatten naar externe websites en bronnen. We hebben geen controle over de inhoud van deze externe sites en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, relevantie, of betrouwbaarheid van de informatie die daar wordt gepresenteerd.
  5. Intellectuele Eigendom: Alle inhoud op de Wisdom Events Community-website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, zijn eigendom van Wisdom Events Community of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  6. Veranderingen en Revisies: Wisdom Events Community behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website, evenementen, of deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Door gebruik te maken van de Wisdom Events Community-website en deel te nemen aan onze evenementen, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat met de hierin uiteengezette voorwaarden.

Laatst bijgewerkt: 5 augustus 2023

Wisdom Events 2024  Privacy en Cookiebeleid Algemene voorwaarden Disclaimer Wisdom Events Community